blank
Családállítás működési mechanizmusa
április 21, 2017
blank
Családállítási példák
április 21, 2017

Hellinger részletesebben

Bert Hellinger

 blank
Családállítás
Bert Hellinger figyelt fel arra, hogy testi-lelki problémáink kialakulását nem lehet csak a saját életünk eseményei alapján megérteni. Úgy tűnik, mintha sorsunk elválaszthatatlanul összefonódna a kibővített családunk tagjainak sorsával. Mintha lenne egy közös családi lélek, egy olyan energiamező, amelyben mindenki benne foglaltatik, aki csak a kiterjesztett családhoz, az ún. klánhoz tartozik, függetlenül attól, hogy tudunk-e a létezéséről, vagy nem. Ez a mező, a tagokból összeállt új egész, mint minden rendszer, több mint részeinek összege, és megvannak a saját működési mechanizmusai.
blank
Ebbe a nagy egészbe ágyazódik be az egyes ember élete, és sokszor oly módon irányítja azt, hogy az illető arról nem is tud.
.
Hellinger a nyolcvanas évek második felében kezdte el módszerének kidolgozását. A pszichoanalízis, a hipnózis, a tranzakció-analízis és a családterápia módszereit saját eseteinek alapos tanulmányozásával és megfigyeléseivel ötvözve túllépett a hagyományos nyugati pszichológia megszokott fogalmi keretein, és új módszerével rövid időn belül igen látványos sikereket ért el. A kilencvenes években Németországban, 2000-től pedig világszerte futótűzként terjedt el a szisztemikus-fenomenologikus rendszerterápia, közismertebb nevén a családfelállítás nevű módszer.
                                .
A szisztemikus-fenomenologikus családterápia, röviden a “családfelállítás” ennek a mezőnek a “megkérdezése”. A módszer a külföldi és a hazai tapasztalatok szerint rendkívül erőteljes, pontos és hatékony. Egyrészt új fényben láttatja az életünket nehezítő bajokat, betegségeket, kudarcokat, másrészt lehetővé teszi, hogy ezeket a terheket nagy katarzisokat okozó csoportos és egyéni foglalkozásokon mintegy letegyük. A módszer hatékonyságát azok apozitív változások igazolják, amelyek az eddigi foglalkozások résztvevőinek életében – sokszor azonnal – következtek be.
Hellinger módszere megfigyeléseken alapul, ám ennek a mezőnek a létezését Rupert Sheldrake angol biológus és filozófus számos, a nyugati tudomány kritériumainak megfelelő kísérlettel bizonyította (ő morfogenetikus mezőknek nevezi az összetartozó élőlények közötti láthatatlan hálót).
 blank
A megfigyelések szerint a családi lélekben / mezőben szigorú törvények uralkodnak, melyek, ha megsérülnek, generációkon keresztül negatív hatással vannak a család tagjaira. Ezek:
·         Az odatartozás joga: a kiterjesztett család (a klán) minden egyes tagjának egyenlő joga van ahhoz, hogy a többiek a családhoz tartozónak ismerjék el. Ez a jog azonban sokszor sérül: van, hogy valakit ténylegesen kitagadnak, vagy hogy ne fájjon az emléke pl. egy korán meghalt kisgyereknek, igyekeznek elfelejteni, úgy tesznek, mintha az illető soha nem is létezett volna. A gyerek energetikai lenyomata ott van a mezőben, csak a viselkedés szintjén van vákuum a helyén. Különös jelenség az elvesztett ikerpár esete: az újabb vizsgálatok szerint minden 12. terhesség ikerterhességnek indul, ám az egyik iker egy pontnál nem fejlődik tovább. Nyomtalanul felszívódik. Ám annak az egynek a lelkében ott van az elveszett ikertestvér lenyomata, és akár egy életen át tudatlanul keresi őt. Az odatartozás jogát tagadjuk meg akkor is, ha azt mondjuk, hogy a “nagypapa szívinfarktusban” halt meg, holott öngyilkos lett, mert ezzel a sorsát tagadtuk meg, vagy X nagybácsi a család fekete báránya lett, ezért mintegy töröltük a családi köztudatból.
·         A hely törvénye: minden egyes családtag kizárólag “a saját helyén” élhet jó életet. (Vesd össze a puzzle játék alapgondolatával: akkor teljes a kép, ha minden darabkája megvan és mindegyik darab a helyén van. Az ember a szülőjétől kapja az életet. A szülő a Nagy, a gyerek a Kicsi. Amennyiben a gyerek a szülőjével egy szinten lévőnek éli meg saját magát (pl.: aktívan beleavatkozik a szülők kapcsolatába, pártot fog és tanácsot ad), vagy a szülőjénél is nagyobbnak (pl.: megadom neked apám, amit annak idején nem kaptál meg a nagyszüleimtől), élményszinten egy vagy két generációs létrafokkal feljebb ugrik a saját helyénél. Így nem tudja a saját életét élni, gyökértelenné és stresszessé válik. Élményében hiányzik a gyerek-lét, amit majd nagy valószínűséggel a párkapcsolatában fog megpróbálni pótolni.
·         Rend van vízszintes irányban is: az azonos létrafokokon állók között van első, második, harmadik, sokadik, aszerint, hogy ki hányadikként érkezett a rendszerbe: első, második, sokadik gyerek, első, második, sokadik fontos kapcsolat az ember felnőtt életében. Ha elveszik az őt megillető helyet, azt a rendszer “jóváteszi”. (Lásd Jákób Ézsau vagy a Buddenbrock ház  történetét.)
·         A kiegyenlítődés törvénye, mely szerint egy teljes mértékben igazságtalan és tudattalan csoport-lelkiismeret működik a családi lélekben: ha valakivel valami életbevágóan rossz történik (ilyen “rossz” az is, ha valaki nem kapja meg az őt megillető helyet és tiszteletet, ld. fentebb), akkor másvalaki, rendszerint egy egy-két generációval később született gyerek ugyanúgy él, érez és viselkedik, mintha az a rossz dolog vele történt volna meg. Mintha őt közösítették volna ki, mintha ő vesztette volna el szüleit, szerelmét, gyerekét, mintha őt érte volna valamilyen sorscsapás. Mintha azt mondta volna a lelkében:
“Kedves szülőm, nagyszülőm, rokonom, inkább én viszem helyetted ezt a nehéz sorsot, mint Te.” “Ha menned kellett, akkor követlek – a halálba, a rossz sorsba, a betegségbe.” “Átveszem Tőled a nehéz érzelmeidet, hogy ezzel is segítsek Neked.”
 blank
Ha ezen törvények ismeretében vizsgáljuk meg, hogy miért nem sikerül úgy élnünk, ahogy szeretnénk, nagyon gyakran derül ki az, hogy a családunkban megsérült a rend, a három törvény valamelyike, és a rendszer, a családi lélek megkezdi a kiegyenlítő (jóvá tevő) mozgásokat, azaz működésbe lép a rendszer-lelkiismeret.
Ezek a fogadalmak, mint mondtuk, nem tudatosak, ám annál erősebben irányítják az ember életét.
.
A laikus számára első olvasásra hihetetlennek tűnő módszer eddig számos terápia-rezisztens esetben hozott gyors és látványos javulást. A módszer annyira új, hogy egy éve készült el Németországban az első leközölt katamnesztikus vizsgálat, mely szerint a családfelállítást követő évben a megkérdezettek 78%-ának életében markáns pozitív változás állt be, 14 %-uknak pedig javult az állapota. Megszűntek az addig, a saját élettörténet alapján érthetetlen depressziók, teljesítménybeli és kapcsolati kudarcsorozatok, öngyilkossági hajlamok, és amennyiben még nem alakult ki gyógyíthatatlan irreverzibilis változás, a testi betegségek is javultak.
.
Nézzünk néhány példát, milyen esetekben valószínű, hogy beindul a rendszer-lelkiismeret, és egy gyerek megpróbálja “jóvátenni” azt a rosszat, ami a felmenőjét érte: ha valaki nem tudott megszületni, vagy megszületett, de viszonylag hamar meghalt; ha valakit nagy, életbevágó sorscsapások és veszteségek értek; ha valaki nagy bűnt követett el, és vezekelnie kellene; ha valakit ténylegesen kitagadtak vagy mintegy “töröltek” a családi köztudatból.
.
Kik tartoznak a klánba, a családi lélekbe? A testvéreink, a szülők és a testvéreik, a nagyszülők és a testvéreik, esetenként a dédszülők, és a szülők és nagyszülők házassága előtti fontos kapcsolatok.
 Ez az ember- ill. lélekcsoport az, kinek sorsa, úgy látszik, össze van kötve egymással, akár tudnak róla a tagok, akár nem.
Minden és mindenki egy. Mindannyian össze vagyunk kötve. – Sokat halljuk mostanában ezt a Vízöntő korában. Ám hogy a “mindenki” egy részével, a családunkkal egyek vagyunk, azt ha eddig homályosan érezhettük is, most Bert Hellinger családfelállítás néven ismert módszerével közvetlenül is megtapasztalhatjuk. És ha megtapasztaltuk, és letettük a magunkra vállalt sorsokat, érzelmeket, akkor onnantól a kezünkbe vehetjük az életünket. Az életünket, ami szüleinken, nagyszüleinken, dédszüleinken keresztül érkezett el hozzánk, és csinálhatunk belőle valami nagyon jót, hogy lássák, érdemes volt továbbadni nekünk. A legnagyobb ajándékot, amit csak ember embernek adhat.
 Néhány gondolat Bert Hellingerről
Bert Hellinger 1925-ben született, filozófiát, teológiát és pedagógiát tanult. Tanulmányai után 16 éven át egy katolikus misszionárius rend tagjaként Dél-Afrikában dolgozott a zuluknál.
Ezután pszichoanalitikus lett, majd a csoportdinamika, a primérterápia, a tranzakció-analízis és különböző hipnoterápiás eljárások hatása alatt kialakította a saját munkamódszerét, a mára már világszerte ismertté vált családfelállítást. A Módszert számos területen alkalmazzák, pl.: a pszichoterápiában, a szervezeti tanácsadásban, a pszichoszomatikus orvoslásban, az életvezetési és nevelési tanácsadásban és a tágabb értelemben vett lelki gondozásban.
Bert Hellinger gondolkodásmódja áthidal minden ideológiát, fölöttük áll, a létezés középpontjára figyel, ahová már- vagy még nincsenek szavaink.
Hellinger élete
Hellinger 1925. december 16-án született Németországban. Tanulmányait filozófiai, teológiai és pedagógiai területen végezte. Miután befejezte tanulmányait, 16 éven keresztül volt tagja a Kongregation der Missionare von Mariannhill misszionárius rendnek Dél-Afrikában, a zuluknál. Itt figyelte meg, hogy milyen meghatározó gyógyító ereje van az ősök tiszteletének.
Hellinger hazatérése után pszichoanalitikus lett, majd létrehozta saját munkamódszerét, a családállítást. A módszert napjainkban a világ szinte minden táján alkalmazzák a lelki gondozás terültén, mint például a pszichoterápiában, nevelési tanácsadásban.
Hellinger a morfogenetikus mezőben lévő törvényeket figyelte meg. Ezt a mezőt szellemi mezőnek nevezte el. A megfigyeléseit A szeretet rendje című művében foglalta össze. Terápiájának lényege a mezőben található rendek helyreállítása.
Bár Hellingert az egész világon elismerik pszichoterapeutaként, mégis sokan bírálják, mert nincs pszichoterapeuta diplomája. Az egyházak sem tudnak állást foglalni vele kapcsolatban, ugyanis nem tartozik semelyik egyházhoz, ám mégis egész lénye hitet sugároz.
Magyarországon 1995-ben járt először, majd 2006-ban tartott konferenciát.
Bert Hellinger eddig megjelent könyvei:

·         A szeretet rendje – A rendszerfelállítás kiskönyvtára

Gazdag segédanyag Hellinger családállításának megértésére. Ez a könyv Hellinger legfontosabb alapművei közé tartozik. A könyv a szeretet rendszere köré összpontosul, betekintést nyújt a szeretet bonyolult rendszerébe.

·         Felismeri, ami van

Ez a könyv egy beszélgetés Hellingerrel, mely során a pszichológus kertelés nélkül vázolja fel a tényeket, melyek először ingerlőek, de a végén bekövetkezik a nagy felismerés, hogy nem tévesek.

·         Gondolkodtató – Pillantások a teljességre

“Az ebben a könyvben összegyűjtött mondások és rövid történetek ihletője maga az élet. A terápiás munka folyamatában – a megoldásért vívott küzdelemben – születtek, illetve úgy, hogy baráti beszélgetések során villant fel előttem hirtelen egy-egy addig rejtve maradt összefüggés.

E mondások és rövid történetek egyike-másika az első pillanatban talán összezavar bennünket, ugyanis ellentmondanak a szokásos logikának és következetességnek. Később azonban – ha engedjük, hogy hassanak ránk -, a logikai korlátok meghaladásával ráérzünk a bennük rejlő értelemre, amelyet sem magyarázatokkal világossá tenni, sem ellenvetésekkel megingatni nem lehet, és amely így azután fogva tart bennünket.” – mondta erről a könyvről Hellinger.

További információért lépjen velünk kapcsolatba a megadott elérhetőségek egyikén!

Bert Hellinger eddig megjelent könyvei 2.

A forrás nem kérdi, merre visz az útja

Az elmúlt évek során Bert Hellinger folyamatosan továbbfejlesztette a családfelállítás módszerét. Most közreadott kötetében, melynek a családfelállítás lexikonja alcímet adta, a munkájában központi jelentőségű témákat foglalja össze: rangsorok a családban, férfiak és nők, segítség és oldás, betegség és gyógyítás, élet és halál, vallás és a lélek rezdülései. A könyv végén részletes interjút olvashatunk Bert Hellingerrel a munkája alapelveiről.

Családdinamikai kötődések rákbetegeknél

A család mindenkori tagjai – akár a nagyon távoli múltból is – tudattalan sorsbeli kötődésekkel kapcsolódnak egymáshoz. Ez okozhatja például, hogy a gyerekek átveszik szüleik vagy testvéreik helyett az ő betegségüket, esetleg követni akarják egy korán elhunyt családtagjukat a halálba. A rákos megbetegedések számának drámai növekedése az orvostudomány előrelépése ellenére is megmaradt az emberiség jelenkori rémének. A Helllinger-féle család felállítási terápia új dimenziót nyitott meg e súlyos betegség kialakulásának megértéséhez, megoldásához. Bert Hellinger új kötete elsősorban az érintettekhez szól. Komoly és szakszerű, ugyanakkor gyengéd hangvételével segít a hozzátartozóknak, orvosoknak és a terapeutáknak, hogy más megvilágításban lássák a betegséget és a beteget.