Hellinger részletesebben
április 21, 2017

Családállítás működési mechanizmusa

Családállításra jelentkezéshez kattintson a képre

Bert Hellinger a családállítás működését egy szellemi mezővel magyarázza, amely  egyezik azzal, amit Rupert Sheldrake biológus morfogenetikus mezőként írt le.

Ez a mező ismétli magát. A „morfe” struktúrát, formát jelent, a „genesis” pedig keletkezést. Ezen alapulnak a természeti törvények is. Hellinger szerint a családon belüli ismétlődések is. Minden ellen tehát, ami veszélyezteti a mező összetartását, a mező tagjai harcolnak.A morfikus mező védi magát a felismerések, változások ellen, mert a mező tagjai félnek attól, hogyha a mező megváltozik, elveszítik azt a jogukat, hogy odatartozhassanak.

Megfigyelhető egyes szakmák vagy vallások, vagy akár más csoportok mezeje is. És megfigyelhető a gondolkodási, észlelési, fejlődési, növekedési tilalom. A mező tagjai úgy érzékelik, hogy aki veszélyezteti a mező változatlanságát, az eretnek, el kell pusztítani.

 

A mező önmagában nem tudja a keletkező „hibákat kijavítani”, a rendet helyreállítani. Ehhez egy új, kívülről jövő impulzusra van szüksége, szellemi erőre.
Ezen az elméleti alapon működik Hellinger magyarázatában a családállítás.

A Hellinger féle családállítás során a valóságnak egy másik, ebben a szellemi erőtérben lévő dimenziója kerül felszínre, és azzal, hogy ez a dimenzió tudatosodik, soha többet nem lesz már úgy, mint ezelőtt. Elindul egy mozgás, egy belső növekedés, ami a gyógyulás. Így azt már nem kell kényszerűen ismételni tovább.
Ennek a szellemi mezőnek törvényei vannak, ezeket Hellinger a Szeretet Rendjeinek nevezte el.

Valójában egy nagyobb rendszerbe is tartozunk, a családunkon kívül, ez a klán rendszere. Az tapasztalható, hogy ezt a rendszert, egy magasabb rendű működés vezérli, ahol minden tag része a közösnek. Egy madárrajhoz hasonlítva, az összes madár új, egyező irányba kezd repülni a raj döntése szerint. A családi rendszerben ez a „döntés” valójában a közös családi tudat. A magasabb rend akkor érezteti a hatását , amikor engedelmeskedünk neki, vagy amikor megsértjük a követelményeit.
Kikre van hatással ez a közös tudat, a magasabb rend?

Szabályként azt mondhatjuk, hogy a következő személyek tartoznak egy család rendszeréhez:

• A gyermekek, ide értve az elhunytakat és a még születendőket;
• A szülők és a testvéreik;
• A nagyszülők;
• Alkalmanként némelyik dédszülő, vagy még távolabbi rokon, akinek különösen nehéz vagy igazságtalan sorsa volt;
• Olyan nem vér szerinti rokon személyek, akiknek a nehéz sorsa miatt valaki a családban „hasznot húzott”.
A klán két alapvető törvénye: az odatartozáshoz való jog és a hely törvénye.

Vissza a jelentkezési formulához

 


A betegségek okai:
-A családállítás szellemi mezeje akkor rendezett, hogyha mindenki benne van, aki odatartozik. Ha valakit kirekesztenek, az rendetlenséget eredményez. Ez a rendetlenség jelentkezhet például egy betegségben. A betegség hasonlatos a kizárt személyhez, a betegségtől is meg akarunk szabadulni, mint ahogy a közösség tagját valamikor kitaszítottuk a helyéről. Így hívja fel a betegség, ugyanannak az attitűdnek a beindításával a figyelmünket a kizárt személyre.
Megoldást az hozhat, ha a betegséget szeretettel vesszük a szívünkbe, helyet adunk neki és így az általa képviselt kizárt személynek is.

-Hellinger szerint vannak olyan betegségek is, amik vezeklések. A megbetegedők azt kívánják elérni, hogy legalább olyan rossz legyen számukra, mint akikkel szemben ők valójában bűnösnek érzik magukat. Ez azonban öncélú. Az így megbetegedők nem látják a vezeklés közben az áldozatot, hanem inkább csak saját magukra gondolnak. Ehelyett ezt mondhatják magukban az áldozatnak a családállítás során: „A lelkemben helyet adok neked. Soha nem tudok megszabadulni ettől a bűntől. Ebből a tettemből erőt merítve, a te szenvedésed emlékéül csinálok valami különlegeset.” Így a bűnön keresztül nőhet a szeretet. Az ilyen betegség tehát akkor tud meggyógyulni, ha a bűnös a betegség helyett, amivel magát büntetné, inkább csinál valami különlegeset.

-A betegség oka lehet a megszakított mozgás is, amely valaha az édesanya irányába történt. Ilyen megszakított mozgás például gyermek koraszületése, vagy császármetszéssel születése, továbbá az anya vagy a gyermek kórházba kerülése, stb. Az elszakítottság miatti fájdalom érzés olyan nagy mértékű lehet, hogy a gyermek később sem mer odamenni, közeledni az édesanyjához. Illetve később nem mer más ember közelébe sem kerülni, mivel a test emlékszik erre a megszakításra, ilyenkor az odamozgás ismételten megszakad ugyanazon a ponton. A megszakított mozgás a neurózis oka is. Ha múltban megszakított mozgást most véghez visszük, az megoldhatja a problémát. Ez nem családfelállítás. Különböző terápiákat dolgoztak ki erre. Például az ölelő, leszorító terápia is ezt szolgálja, megadja a gyermeknek a korábban meg nem kapott biztonságot.

családállítás azon kívül, hogy a betegségek okának felismerésében, a gyógyulásban nyújthat segítséget, a visszatérő párkapcsolati problémák megoldásában is segít.
Vissza a jelentkezési formulához
Egy ideális párkapcsolatban a férfi ki tudja mondani a nőnek, és a nő is ki tudja mondani a férfinak: „Szeretlek, pontosan olyannak, amilyen vagy, és így mondok a kapcsolatunkra igent. Örülök, hogy olyan vagy, amilyen, és örülök, ha olyan is maradsz. És szeretem az édesanyádat, az édesapádat és az egész családodat pontosan olyannak, amilyenek.” Ekkor mindketten, elvárás nélkül tudnak akár jobbak is lenni.

Néhány azon betegségek, mentális problémák közül, melynek kezelésében szinte biztosan segít a Hellinger-féle családállítás:
– a szülő-gyerek kapcsolat zavarai
– párkapcsolati problémák, kudarcok
– meddőség, félelem a gyerekvállalástól
– képességeknél gyengébb teljesítmény,
– krónikus és/vagy súlyos testi betegségek
– depresszió, düh, harag, lehangoltság, avagy más negatív érzelmek
– alkoholizmus, egyéb függőségek
– pszichoterápiás kezelés ellenére fennálló pszichés problémák: evészavarok, fóbiák, szorongásos megbetegedések,
– ismétlődő, nehezen megoldható munkahelyi problémák
– nehéz élethelyzetek, döntések

Kutatások igazolják a módszer hatékonyságát, a tapasztalat azt mutatja, hogy itt valami másról van szó, mint amit az eddigi ismereteink alapján meg tudunk érteni.
A legjobb, ha megtapasztaljuk ennek a lelki rendszernek a működését és ezáltal jobbá tesszük a saját és szeretteink életét.

családfelállítás minden esetben változást eredményez az állító életében.
családállításnak, a felborult rend helyreállításán túl, a szüleinkkel, nagyszüleinkkel, családtagjainkkal való kapcsolatunk helyreállítása is a feladata.
A család, sokak számára, fájdalmat, haragot, hiányérzetet jelent.
A családállítás segíthet abban, hogy ez ne így legyen.